Autocesta zaustavlja rast Hercegovine, trase crtaju flomasterom

0

Trasa Jadransko – jonske autoceste, koja bi uskoro trebala proći kroz Hercegovinu, ucrtana je bez utemeljenja na bilo kakvim dokumentima točno kroz Šuškovo naselje, koje se nalazi u čapljinskoj općini! Radi se o prognaničkom naselju Hrvata iz Središnje Bosne, koje broji nešto više od 200 kuća, a koje bi se zbog izgradnje autoceste morale rušiti.

Parlament Federacije BiH je prema Zakonu o planiranju i korištenju zemljišta, na razini Federacije BiH, na prijedlog Vlade FBiH, na sjednici Zastupničkog doma, a potom i na sjednici Doma naroda, donio Odluku o utvrđivanje područja “Autocesta na Koridoru Vc” područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH, a za koje je potrebno uraditi Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH. Donesena je i Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja od posebnog interesa za FBiH “Autocesta na Koridoru Vc”.

Vlada Federacije je potom usvojila Prostornu osnovu prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Autoceste na koridoru Vc”, osim na lokaciji Blagaj (Mostar) i Počitelj (Čapljina), a pola godine nakon toga pronađena su ”nova” idejna rješenja, odnosno trase koje se crtaju flomasterom, bez ikakvih stručnih analiza, izrade idejnog projekta, studije utjecaja na okoliš.

Načelnik općine Čapljina dr. Smiljan Vidić ističe kako se nove trase ne mogu i ne smiju uspoređivati sa trasama iz idejnog projekta, jer nisu iscrtane na isti način i po istim kriterijama.

„Općina Čapljina već je dugo vremena aktivno uključena u problematiku Jadransko – jonske autoceste i Koridora Vc, a naša aktivnost ponajviše je usmjerena na dio autoceste koja prolazi kroz našu općinu. Iz multikriterijalne analize vidljivo je kako su podaci frizirani i kako je dio podataka lažiran. Postavlja se pitanje kako se tako lako dolazi do nove “flomaster” trase, zašto je do sada uložen toliki novac u razna istraživanja i projektnu dokumentaciju?“, kaže načelnik Vidić.

Vidić ističe kako je, osim Šuškova naselja, još jedna točka na području općine Čapljina dosta konfliktna. Radi se o položaju Jadransko – jonske autoceste na čvorištu Počitelj. Naime, u tekstualnom dijelu Nacrta Prostornog plana Autoceste na Koridoru Vc navedeno je kako položaj čvorišta u Počitelju nije definiran, dok je u grafičkom dijelu plana ovaj detalj ucrtan.

Valja također istaknuti kako je u Odluci Parlamenta FBiH o provođenju Prostornog plana navedeno kako prostorni obuhvat koridora iznosi 2000 m umjesto 500 m, čime se krši ranije usvojena Odluka o utvrđivanju područja “Autocesta na Koridoru Vc” područjem od posebnih obilježja od značaja za FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 56/2008).
Ovakvim planom uvelike bi se zaustavio razvoj gospodarstva u većini općina na području južne Hercegovine, a još je veći problem što općine ne bi mogle planirati svoj razvoj, jer bi 2000 metara prostornog obuhvata bilo pod ingerencijom Federacije BiH, tako da općine ne bi imale nikakve nadležnosti za bilo kakvo upravljanje ovim prostorom.

Bilo kako bilo, portal dalmacijanews navodi kako se čini da je nekim političkim moćnicima u interesu da zakoče gospodarski razvoj općina u Hercegovini, kao što im je također u interesu da na nasilan način pod opravdanjem izgradnje koridora sruše cijelo jedno naselje i rasele njegove stanovnike, što je opet pogubno za Hrvate u Bosni i Hercegovini, kojih je svakim danom sve manje i manje. (Foto:capljina.ba)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *