Uskrsni broj Žive zajednice

0

Iz tiska je izišao uskrsni broj Žive zajednice, mjesečnika hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni.

Od vijesti iz Crkve u svijetu, izdvaja se ona o lošem stanju kršćana u Siriji, koje se smatra „saveznicima zapada”. Tu su i brojne vijesti iz domovinske Crkve, od koje se izdvajaju pokretanje kanonizacije za kardinala Franju Kuharića i postavljanje mozaika Gospe Kondžilske u Nazaretu. U intervju u uskrsnom broju predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, đakovačko-osječki nadbiskup mons. Marin Srakić ističe važnost hrvatske inozemne pastve. „Ono što je Hrvatska inozemna pastva tijekom proteklih sto, do sto dvadeset godina učinila za Hrvate katolike izvan domovine je nemjerljivo. Najviše su za to zaslužni pastoralni radnici, misionari na terenu.” Tu je i iscrpno izvješće o nedavno održanim duhovnim vježbama za hrvatske svećenike i đakone iz Zapadne Europe u Würzburgu, a vodio ih je o temi suvremena evangelizacija u Crkvi prof. dr. Tomislav Ivančić. U novom broju je i uskrsni prilog. Dr. Anton Tamarut u svom teološkom osvrtu u rubrici Crkveno ozdračje i odnosi ovoga puta govori o Crkvi u svadbenom ozračju. Tu su i druge vijesti iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, kao i redovne rubrike Dječji kutak i Svijet mladih-Jugendwelt, u kojem je tema krvna osveta, koja se još uvijek prakticira među Albancima u sjevernoj Albaniji, ali djelomice i na Kosovu i u Makedoniji.

U prilogu na njemačkom jeziku delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina u svojoj Poruci ovoga puta piše o cvijeću i Cvjetnici. Na njemačkom je jeziku objavljen i tekst o otvorenju doma za starije i nemoćne osobe u Cugovcu kod Vrbovca, a otvorile su ga njemačke časne sestre Sv. Franje iz Vierzehnheiligena.

Glavni urednik mjesečnika dr. Adolf Polegubić u uvodniku ističe kako se iz uskrsne nade lakše živi, „lakše se ide prema uskrsnuću. Iz te nade lakše se promatraju nedaće života. Lakše se živi i hrvatska iseljenička stvarnost“.

Adolf Polegubić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *