Knjiga o katoličkim laicima u Hrvatskoj na njemačkom jeziku

0

U izdanju „Fromm Verlaga“ iz Saarbrückena na njemačkom jeziku objavljena je knjiga dr. Adolfa Polegubića „Katholische Laien in Kroatien – Ihre Spiritualität, ihre kirchliche und gesellschaftliche Position und ihre Institutionen“ (Katolički laici u Hrvatskoj – njihova duhovnost, crkvena i društvena pozicija i njihove institucije). Podloga knjige je autorova doktorska disertacija, obranjena 1997. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Beču. Svoja istraživanja na području laikata u Crkvi i društvu u Hrvatskoj autor je nastavio i u kasnijem razdoblju kojih je plod i upravo objavljena knjiga na njemačkom jeziku.

Knjiga na 272 stranica predstavlja, analizira i kritički vrednuje povijesni razvoj katoličkog laikata u Hrvatskoj s naglaskom na smjernicama i mogućnostima djelovanja laika u hrvatskoj Crkvi i društvu u budućnosti. Nakon uvodnoga dijela, u kojem autor pojašnjava terminološko određenje pojma „laik“, u drugome poglavlju govori se o počecima Hrvatskoga katoličkog pokreta i njegovu razvoju do 1945. godine. Treće i četvrto poglavlje pod naslovima „Katolički laikat u Hrvatskoj u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora“ te „Laici u Crkvi u Hrvatskoj od 1972. do 1988. godine“ svjedoče o živoj praksi organiziranja katoličkog laikata u Hrvatskoj po načelima i smjernicama Drugoga vatikanskog koncila, koja je pod režimom komunističkog sustava pokušala biti potpuno ugušena. „Promjene 1989./90. u društvu i Crkvi u Hrvatskoj“ naslov je petoga poglavlja u kojem autor u svjetlu demokratskih promjena u Hrvatskoj analizira stanje katoličkog laikata, a u šestome poglavlju pod naslovom „Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj – najnoviji razvojni pravci od 1992.“ daje pregled njegova razvoja nakon 1992. godine. U posljednjem poglavlju Polegubić donosi prognoze o razvoju hrvatskog laikata u budućnosti. Na temelju aktualne situacije laikata u Hrvatskoj te njihova apostolata i angažmana promišlja o mogućnostima ostvarivanja njihova djelovanja u dva pravca: na području Crkve i društva. Sažeci knjige objavljeni su na engleskom i hrvatskom jeziku. Tu je i popis brojne korištene literature, kao i kazalo imena.

dr. Adolf Polegubić
dr. Adolf Polegubić

„Hvale je vrijedno što se Adolf Polegubić pozabavio temom laika u Crkvi i društvu u Hrvatskoj. On obrađuje prapovijest tih zbivanja od 1900. do Drugoga vatikanskog sabora i svoje razmišljanje usredotočuje na Drugi vatikanski sabor i njegove prokrčiteljske reforme te istražuje kasniji razvoj. Pritom daje obuhvatni povijesno-pastoralni prikaz postojećih laičkih skupina na temelju njihova samopredstavljanja na velikom Zboru vjernika laika u Zagrebu 1992. godine. Služeći se koncilskim tekstovima kao `katalogom za kriterije`, vrednuje i procjenjuje te laičke organizacije. Valja poželjeti da ovaj vrijedan Polegubićev rad posluži kao izazov laicima i njihovom okupljanju u Crkvi u Hrvatskoj“, istaknuo je prof. dr. dr. Paul M. Zulehner. Na tragu toga govori i prof. dr. Stipe Nimac podsjetivši kako je knjiga dio novijih strujanja i preispitivanja uloge laika u Crkvi, a obrađuje laičke pokrete i udruženja u Hrvatskoj vrednujući ih s polazišta Drugoga vatikanskog sabora. „Uvjereni smo da će kao takva biti nezaobilazna literatura za proučavanje crkvene povijesti laikata u Hrvatskoj te afirmacija suvremene ekleziologije, napose laikata u hrvatskoj Crkvi i hrvatskom društvu.»

„Riječ je o djelu koji prvi put u Hrvatskoj sabire građu o laikatu 20. stoljeća. Čitatelju omogućuje da dobije uvid u bogatstvo laičkog pokreta u Hrvatskoj, te dileme, uspone i padove koji su ga u različitim vremenskim periodima pratili“, istaknuo je dr. sc. Gordan Črpić.

Dr. Adolf Polegubić rođen je 1962. godine u Šibeniku. Pastoralni je teolog, novinar i pjesnik te glavni urednik mjesečnika hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj „Živa zajednica“ koji objavljuje Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu na Majni. Dosad je objavio deset knjiga iz područja pastoralne teologije, novinarstva i književnosti (poezija).

Ć. F.

Foto: mediazzz agentur

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *