Objavljena knjiga fra Josipa Bebića

0

Ovih je dana objavljena knjiga ravnatelja dušobrižništva HBK i BK BiH za Hrvate u inozemstvu fra Josipa Bebića na njemačkom jeziku “Auf dem Weg zu neuem Leben” (Na putu prema novom životu)”, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni.
U knjizi potkrijepljenoj brojnim (uglavnom) fotografijama u boji objavljeni su fra Josipovi tekstovi na njemačkom jeziku objavljivani u “Živoj zajednici” – mjesečniku hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, od srpnja 2003. do prosinca 2010. – u rubrici na njemačkom jeziku Duhovni impuls, u vrijeme dok je autor obnašao službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj.
Tako je u knjizi kronološki – prema vremenu njihova objavljivanja u “Živoj zajednici”, objavljeno 76 fra Josipovih priloga.
“Sve ima svoje vrijeme”, “Hrvatska pripada Europi”, “Na početku školske godine”, “Isus – novorođeni Kralj”, samo su neki od naslova tekstova u kojima autor pišući daje pastoralne poticaje hrvatskim pastoralnih djelatnicima i hrvatskim vjernicima u Njemačkoj, a, s obzirom da su tekstovi objavljivani na njemačkom jeziku, upoznaje i odgovorne u njemačkoj Crkvi i njemačke čitatelje, s vrijednostima kako domovinske Crkve tako i brojne hrvatske katoličke zajednice u Njemačkoj.

fra Josip Bebić
fra Josip Bebić

Fra Josip Babić rođen je u Metkoviću 1948. godine, član je Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Svečane zavjete položio je u La Verni u Italiji 1971. Za svećenika je zaređen 1974. u Imotskome. Nakon mlade mise bio je župnik u Ogorju, od 1977., nakon čega odlazi u Njemačku, gdje ostaje pune 33 godine. Od 1978. bio je kapelan u Eltvilleu, 1983. premješten je u Giessen, 1986. u Köln, od 1994. župnik je u St. Gabriel u Muenchenu, a potom je u Mainzu. Godine 1997. izabran je za člana provincijske uprave, definitora, a u lipnju 2003. povjerena mu je službu delegata za hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj. Službu ravnatelja dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu preuzeo je 2010. u Zagrebu. (cd/IKA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *