Biraju se članovi Savjeta Vlade RH za Hrvate u dijaspori

0

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je poziv zajednicama Hrvata  za predlaganje predstavnika za članove Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kao što je u razgovoru za Crodnevnik.de već najavila predstojnica Ureda mr. Daria Krstičević, Savjet Vlade će biti savjetodavno tijelo koje će joj pružati pomoć u stvaranju politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta imenuju se na  prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze, na mandat od 4 godine. Zastupljenost Hrvata izvan Republike Hrvatske u Savjetu Vlade RH određuje se sukladno brojnosti i značaju Hrvata u dotičnoj državi, aktivnosti i povezanosti zajednice s Republikom Hrvatskom, kao i radu na afirmaciji ugleda i interesa Republike Hrvatske. Tako će bosansko-hercegovački Hrvati  imati 9, hrvatske manjine u europskim i susjednim zemljama 17, a hrvatsko iseljeništvo – 29 predstavnika. Od togaće iz Njemačke biti 3 predstavnika.

Zajednice Hrvata svoje će predstavnike u Savjet Vlade RH predlagati iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udurga, organizacija, institucija ili drugih oblika organizacija, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa sa svojom domovinom.

Poziv za izbor predstavnika hrvatskih zajednica u Savjet Vlade RH otvoren je do 10.studenog 2012.(cd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *