Službeni dopis DIP-a: Aktivna registracija bila nepotrebna!

0

Zanimljiv preokret glede prava sudjelovanja Hrvata bez prebivališta u Republici Hrvatskoj na nadolazećim izborima hrvatskih predstavnika za Europski parlament dogodio se nakon što je Koordinacija HDZ-NRW poslala službeni upit Državnom izbornom povjerenstvu na čelu s Brankom Hrvatinom. Naime, dr. Veselko Jovanović i Niko Ereš ispred HDZ-NRW povjerenstvu su uputili sljedeća pitanja:

„Da li će se i na koji naćin biračima bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, a čiji se podaci nalaze na Središnjoj evidenciji popisa birača, omogućiti pristup izborima za Europski parlament u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske, iako nisu u zadanom roku izvršili aktivnu registraciju birača? Hoće li biti moguće i dali je predviđeno tim biračima izdati potvrdu o glasovanju na licu mjesta?

Da li će se uvažiti prethodna registracija birača, i omogućiti tim biračima pristup izborima, ukoliko njihov zahtjev nije upotpunjen traženim kopijama putovnice, osobne iskaznice i boravka? S obzirom na to kako će prilikom identifikacije birača ti podaci biti evidentni na dan izbora. Ljubazno Vas molimo za tumačenje navedenih pitanja kako bi dovoljno vremena preostalo informirati građane birače o njihovim temeljnim demokratskim pravima.”

Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva, Branko Hrvatin, odgovorio je da je člankom 57. stavka 2 Zakona o registru birača propisano da će se biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji se nisu u zakonom propisanom roku registrirali, potvrde za glasovanje ipak izdavati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske na temelju službene provjere biračkog prava u evidenciji birača koji nemaju prebivalište u RH, a koje vodi Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba.

U obrazloženju navodi se dalje: “Nadalje, stavkom 3. članka 57. Zakona propisano je da će i biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji nisu upisani u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, diplomatsko-konzularna predstavništva izdavati potvrde o glasovanju. Potvrde se izdaju na temelju prethodne suglasnosti Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba (nadležni ured) i upisa u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u RH. Nadležni ured koji je izvršio novi upis u popis birača nakon zaključivanja popisa birača, evidentirat će u registru davanje pisane suglasnosti za izdavanje potvrde za glasovanje određenoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu.

U potvrdu za glasovanje upisuju se podaci koji se iskazuju na izvatku iz popisa birača te tvrdnja da je osoba upisana u popis birača za dotično biračko mjesto. Potvrde za glasovanje sastavni su dio izvatka iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

Državno izborno povjerenstvo u svom dopisu naglasilo je, pak, još jednom da se obavezno provodi prethodna registracija birača u inozemstvu koji imaju prebivalište u RH. Taj zahtjev se mogao podnijeti do 3. Travnja 2013.

Što se tiče aktivne registracije birača bez prebivališta u RH, ne navodi se nikakav razlog zbog čega nije prije bilo pojašnjeno da de facto nije ni bila potrebna aktivna registracija. Drugim riječima, sav trud i potrošeni novac za aktivnu registraciju birača u inozemstvu bio je potpuno uzaludan. Hoće li i kada netko odgovarati za ovakav propust, nije poznato.

Najvažniji je zaključaj cijele priče da Hrvatice i Hrvati koji nemaju prebivalište u RH, u subotu i nedjelju, 13. i 14.4. ipak mogu birati hrvatske predstavnike u Europski parlament iako se nisu prethodno „aktivno“ registrirali. O glasovanju će dobiti i potvrdu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH.

Izađite, dakle, na izbore 13. i 14.4. u što većem broju i iskoristite Vaše demokratsko pravo glasovanja za prve hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *