Hrvatski katolički kalendar za 2014.

0

Iz tiska je izašao jednolisni Hrvatski katolički kalendar za 2014. godinu, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Kalendar je posvećen svetištu sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju u Bosni i Hercegovini sa slikom svetišta i slikom kipa sv. Ive.

U kalendaru su istaknuti i hrvatski sveci i blaženici, a doneseni su i termini hodočašća Hrvata katolika u marijanska svetišta u Njemačkoj i u Lurd u Francuskoj.

Daljnje obavijesti i narudžbe na telefon: 0049 (0)69 9540480; fax. 0049 (0)69 95404824; E-mail: delegatur@kroatenseelsorge.de

A. Polegubić

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *