Sve što trebate znati o Zakonu o prebivalištu

0

Hrvatski sabor usvojio je Zakon o prebivalištu koji je nastupio na snagu još 29. prosinca 2012. Upravo ovih dana taj zakon postaje aktualan, jer se formalno rješavanje statusa prebivališta mora obaviti do 29.12.2013. U suprotnom prijete kazne.

Evo ukratko što govore činjenice iz zakona:
Osoba koja se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, dužna je odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta se odjava vrši neposredno prije iseljenja. Ako se propusti obaviti odjava, ona se može obaviti i u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog predstavništva.

Postoje u biti dvije glavne varijante odjave prebivališta:

1)      Ako osoba napušta dosadašnje prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska u svrhu obrazovanja, studija, dugotrajnog liječenja ili drugih razloga koji nisu trajnog karaktera, dužna je prijaviti privremenu odsutnost nadležnoj policijskoj postaji ili pak konzularnom predstavništvu. Takva privremena odjava može trajati pet godina, a može se i produžiti.
Važno je znati da se za svaku privremenu odjavu mora priložiti adekvatan dokaz, dakle potvrda o studiju, liječenju, ugovor o privremenom radu i slično.

2)      Ako osoba napušta dosadašnje prebivalište u trajanju duljem od godinu dana i trajno, dakle primjerice zbog trajnog radnog odnosa, dužna je prijaviti odsutnost iz mjesta prebivališta i predati osobnu iskaznicu nadležnim vlastima.

Zakon smatra da osoba boravi izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana i u slučaju kada ona povremeno dolazi u Hrvatsku, ali u razdoblju od godinu dana ne boravi u Republici Hrvatskoj ukupno dulje od tri mjeseca.

Policijske uprave u Hrvatskoj mogu po službenoj dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobe:

– ako terenskom provjerom utvrde da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi ili o tome bude obaviještena od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizičkih osoba

– ako utvrde da se osoba iselila iz Republike Hrvatske, a nije odjavila prebivalište

Osobe koje se na dan 29.12.2012. nalaze izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana zbog privremene ili trajne odsutnosti izvan Republike Hrvatske, dužne su do 29.12.2013. o tome obavijestiti nadležno tijelo, dakle policijsku postaju, ili diplomatsku misiju/konzularno predstavništvo te o razlozima boravka izvan RH priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Ukoliko se osobe ne odazovu, moguća je terenska provjera policije, odnosno kažnjavanje.
Ukoliko želite obaviti izjavu o prebivalištu u konzularnom predstavništvu u Njemačkoj, osim odgovarajuće dokumentacije koju morate priložiti (putovnica, osobna iskaznica, Meldebestätigung, potvrda o studiju ili liječenju ili slično…), platit ćete pristojbu od 20 eura. Uz to treba računati i s desetak eura troška za podizanje tzv. „Meldebestätigung“ u njemačkim općinama.

Treba naglasiti da je opisana regulacija odjave prebivališta u biti na snazi već jako dugo, ali je tek spomenutim zakonom do kraja isformulirana.

Također je važno naglasiti da se za osobe koje ne ispoštuju zakonske obveze pokreće postupak odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Više informacija o svemu možete pročitati na stranicama MUP-a, gdje možete dobiti i potrebne obrasce. Kliknite OVDJE.

USKORO PROČITAJTE I NAŠ KOMENTAR ZAKONA O PREBIVALIŠTU KOJI SA SOBOM DONOSI VELIKI BROJ DODATNIH PITANJA I NEJASNOĆA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *