“Umreženi identiteti”: suvremena slika hrvatskoga iseljeništva

0

Iz tiska je upravo izišla knjiga Umreženi identitetiautorice Vesne Kukavice, čiji je nakladnik Hrvatska matica iseljenika.

Knjiga izabranih publicističkih radova Umreženi identiteti autorice Vesne Kukavice činjenično ruši uobičajene stereotipe u javnosti o hrvatskom iseljeništvu i pruža nam potpuno drukčiju sliku naše dijaspore u 21. stoljeću. Ovo je slika inovativne i kreativne hrvatske dijaspore koja u izazovima nalazi prilike za trajno očuvanje veza s domovinom i uspješno širenje hrvatskog imena svijetom.

Građa knjige raspoređena na 314 stranica, uz odabrane feljtone i prikaze, obuhvaća 60 eseja o globalnoj i dobro umreženoj Hrvatskoj koju čine potomci hrvatskih iseljenika i suvremeni hrvatski migranti – afirmirani u raznim područjima ljudske djelatnosti. Oni unose novi duh u stare iseljeničke zajednice i grade moderne mostove, kako između stare dijaspore i domovine, tako i između Hrvatske i suvremenoga svijeta. Uz to, ova knjiga donosi i zanimljive sudbine običnih, a opet jedinstvenih ljudi koji su imali snage i hrabrosti krenuti ususret drukčijim kulturama.

Autorica knjige je profesorica književnosti Vesna Kukavica. Riječ je o zagrebačkoj  kulturnoj djelatnici i novinarki. Rukovoditeljica je Matičina Odjela za nakladništvo i višegodišnja urednica Hrvatskog iseljeničkog zbornika. Uredila je tridesetak knjiga i brošura. Objavila je više stotina prikaza i feljtona iz područja kulture na hrvatskom i engleskom jeziku u časopisima i zbornicima u RH i inozemstvu, te monografiju s područja književnosti migranata. Surađuje u periodikama: Journal of Croatian Studies (New York), Zajedničar (Pittsburgh), Hrvatski vjesnik / The Croatian Herald (Melbourne), Organo informativo del Club croata de Punta Arenas − Male novine (Punta Arenas), Hrvatske novine (Željezno), Hrvatski glasnik (Budimpešta), Živa zajednica / Lebendige Gemeinde (Frankfurt) i Hrvatska riječ (Subotica). Objavljuje tekstove u dnevnim  i tjednim listovima.

Predavala je na stručnim simpozijima teme vezane uz kulturu i književnost migranata.

Izbor radova je izvršio dr. sc. Ivan Čizmić iz zagrebačkoga Instituta Ivo Pilar, koji knjigu potpisuje kao urednik.  Recenzenti knjige su dr. sc. Željko Holjevac s Filozofskog fakulteta i dr. sc. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti.

CIP zapis dostupan je u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 861241.

Kukavica, Vesna: Umreženi identiteti, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 2013, 314 str.

Božo Skoko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *