Produžen rok za reguliranje prebivališta do kraja 2014. godine

0

Hrvatska vlada na svojoj zadnjoj ovogodiÜnjoj sjednici raspravljala je i o Prijedlogu uredbe o izmjeni Zakona o prebivalištu. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić kazao je kako je Zakon o prebivalištu stupio na snagu 29. prosinca 2012. godine i regulirao da godinu dana nakon stupanja na snagu, sve one osobe kojima je istekla osobna iskaznica a istu nisu ishodili, te oni koji su prijavljeni na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica, dužne su roku od godine dana ponovno prijaviti prebivalište. Također je, osobama koje su s danom stupanja na snagu Zakona o prebivalištu nalazile u inozemstvu duže od godine dana zbog rada, školovanja ili zbog drugih razloga, ostavljen rok od godinu dana u kojem moraju obavijestiti policijsku upravu na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, odnosno učiniti to preko diplomatsko-konzularnih predstavništva. Istekom navedenog roka, pojasnio je potpredsjednik Ostojić, pokrenuli bi se postupci odjave prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu po službenoj dužnosti.

Uz sve napore Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva vanjskih i europskih poslova u cilju pravovremenog informiranja, kako se navodi u priopćenju Vlade, velik dio osoba ovu obvezu nije ispunio te u želji da im se izađe u susret, predlaže se produljenje roka za ispunjenje ovih obveza za još godinu dana. Naime, navedena bi ministarstva u suprotnom morala angažirati dodatne resurse u svrhu pokretanja i vođenja postupaka odjave prebivališta po službenoj dužnosti što bi se u značajnoj mjeri odrazilo i na državni proračun.

Time su potvrđena i pisanja Crodnevnika od prije više dana o tome da će rok za reguliranje statusa prebivališta biti produžen. Ovo je prvi korak koji ide na ruku hrvatskim iseljenicima u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i drugim zemljama koji su donošenjem ovakvog zakona dovedeni u položaj drugorazrednih građana Republike Hrvatske. S pravom se iseljeništvo usprotivilo takvom zakonu te sada preostaje daljnja borba putem svih raspoloživih kanala za izmjenu zakona i modifikacije koje bi hrvatskim iseljenicima omogućili povoljnija i jednostavnija rješenja. (ez/vlada.hr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *