Iz tiska izišao Hrvatski iseljenički zbornik 2014.

0

Donosimo sadržaj i autore tradicionalno vrijednog Zbornika Hrvatske matice iseljenika:

ZNACI VREMENA

Davor Gjenero: Hrvatska – 28. članica EU
Marin Knezović : Izazovi Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Helena Sablić Tomić: Pregled kulturnih događanja
Ana Lukiček: Hrvatska kultura i EU fondovi

KROATISTIČKI OBZORI
Dragutin Rosandić: Materinski jezik u migracijskome kontekstu
Marija Galić: Humana geografija u djelima hrvatsko-američkih pisaca
Andrea Zorka Kinda-Berlakovich: Razvojni put književnoga jezika gradišćanskih Hrvata
Helena Sablić Tomić: Čovjek je dužan svome zavičaju
Boris Perić: Kriminalističke priče naših autora iz dijaspore

MOSTOVI
Marijeta Rajković Iveta & Martina Mišetić: Odraz migracija na obiteljski život lovinačkoga kraja
Slaven Kale: Hrvati u Poljskoj
Vinko Grubišić: Hrvatska akademija Amerike u 21. stoljeću
Vesna Bailey: Optimističan put u zrelost
Edi Zelić: Aktivisti suvremenog doba
Tihomir Telišman: Dvojbe australskih Hrvata
Grozdana Cvitan: Puko – umjetnik u podsmjehu i Bolu
Sanja Vulić: Književno stvaralaštvo čileanskih Hrvata
Sonja Švec Španjol: Antički motivi u hrvatskoj moderni

POVJESNICA
Walter F. Lalich: Hrvatska baština u Boulderu
Ivan Čizmić: Reagiranje američkih Hrvata na sarajevski atentat
Gojko Borić: Madridski krug hrvatskih egzilanata
Nenad Barić: Crtica o Domovinskom ratu – Dan branitelja Dubrovnika

BAŠTINA
Vesna Kukavica: Festival mladih američkih Hrvata
Richard March: Suvremeno tamburaško glazbovanje u SAD-u

DUHOVNOST
Emilio Marin: Lateranski mozaik – simbol zajedništva
Mirna Juvančić: Ludbreg – grad čudesa i legendi
Mijo Ivurek: Život i djelo Krunoslava Draganovića

ZNANOST
Tanja Rudež: Magični mediteranski duh života
Tanja Rudež: Bojan Žagrović – znanstveni nomad

NOVE KNJIGE
Iva Buljan: Izvrsna povijesna čitanka
Željka Lovrenčić: Majstor kratke priče
Eliana Čandrlić: Pregled manjinskoga nakladništva
Olja Ljubišić: Prva povjesnica karaševskih Hrvata
Željko Holjevac: Mađarsko – hrvatski dodiri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *