Natječaj MCDR-a Vukovar za oblikovanje vizualnog identiteta ustanove

0

Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”objavila je Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta ustanove.

Predmet natječaja odnosi se na oblikovanje osnovnih elementa vizualnog identiteta kao što su: znak i logo, karakteristična boja i tipografija te primjeri osnovnih aplikacija (predložak memoranduma, posjetnica, kuverta, internet naslovnica, banner, Facebook stranica)

Postupak odabira natječajnih radova provodit će Povjerenstvo za ocjenu prijedloga vizualnog identiteta MCDR Vukovar u sastavu:

1. Zoran Šangut, ravnatelj MCDR Vukovar

2. prof. Ivan Doroghy, Arhitektonski fakultet Zagreb – Studij Dizajna

3. prof. dr. sc. Feđa Vukić,Arhitektonski fakultet Zagreb – Studij Dizajna

4. doc. dr.sc. Ante Nazor, upravno vijeće MCDRV

5. Dubravko Duić-Dunja, predstavnik grada Vukovara

6. Igor Gavrić, upravno vijeće MCDR Vukovar

7. Nikša Crnčević , upravno vijeće MCDR Vukovar

Prilikom ocjene natječajnih radova Povjerenstvo će najprije vrednovati usklađenosti s uvjetima ovog Natječaja, te umjetničku vrijednost rješenja prema sljedećim parametrima:

– kvaliteta i originalnost predloženog rješenja,

– prepoznatljivost i nenametljivost vizualnog identiteta u odnosu na sadržaj,

– preglednost i razumljivost sadržaja

– jasnoća, logičnost i funkcionalnost u strukturiranju sadržaja u skladu s

programskom Koncepcijom MCDR Vukovar,

-ekonomičnost i prilagodljivost rješenja različitim medijima

Natječajni rad se dostavlja poštom na protokol Naručitelja (preporučenom pošiljkom) na adresu: JAVNA USTANOVA DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR P.P. 3332001 VUKOVAR s napomenom:“ NATJEČAJ ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA MCDR Vukovar-ne otvarati”

Rok za dostavu natječajnih radova je 23.02.2015.g. do 12,00 sati. Natječajni radovi koji nisu pristigli u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se natjecateljima.

Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar će se baviti edukacijom učenika iz cijele Hrvatske o temama iz Domovinskog rata. U centar će svake godine na dva dana dolazili učenici osmih razreda osnovne škole i upoznavali se sa svim pojedinostima bitke za Vukovar, ali i o ostalim bitkama i događajima iz Domovinskog rata (više o natječaju na www.mcdrvu.hr ili www.hrvatiizvanrh.hr) .

(cd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *