Europska komisija: Srbija mora manjinama jamčiti sva prava

0

EURANET - Citizens corner

Europski zastupnik Andrej Plenković uputio je 12. listopada 2015. godine pitanje Europskoj komisiji u vezi obrazovanja na jeziku manjina u Srbiji, a u pitanju je istaknuo da je obrazovanje na jeziku manjina jedan od ključnih aspekata zaštite manjinskih prava u Srbiji, a posebno za hrvatsku nacionalnu manjinu zbog neriješenog pitanja udžbenika, kao i profesionalnog obrazovanja učitelja na hrvatskom jeziku. S tim u svezi Plenkovića je zanimalo kako Komisija može utjecati na Srbiju da osigura uključenost i puno sudjelovanje predstavnika pripadnika hrvatske nacionalne manjine u provođenju preporuka za provedbu Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina kako bi se zajamčila dostupnost udžbenika i uklonile prepreke u primjeni prava na obrazovanje na hrvatskom jeziku.

U odgovoru povjerenika Hahna od 18. siječnja o.g. stoji: “Srbija je ratificirala Okvirnu konvenciju Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina i Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima. U okviru priprema za otvaranje poglavlja 23. pravne stečevine (Pravosuđe i temeljna prava) Srbija se obvezala da će nacionalnim manjinama jamčiti ostvarenje prava, ponajprije donošenjem posebnog akcijskog plana.

Zakonodavstvo o obrazovanju na manjinskim jezicima treba dosljedno provoditi na cijelom području Srbije. U postupku odobravanja udžbenika na manjinskim jezicima važeće zakonodavstvo pridaje važnu ulogu vijećima za nacionalne manjine. Zainteresirane strane, uključujući Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Ministarstvo obrazovanja Srbije, trebaju surađivati kako bi se za pripadnike hrvatske manjine uklonile sve prepreke u ostvarenju njihova prava na obrazovanje na hrvatskom jeziku. Europska komisija će u okviru pristupnih pregovora o poglavlju 23. i u skladu s preporukama uvrštenima u Treće mišljenje o Srbiji Savjetodavnog odbora za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina nastaviti pratiti provedbu obveza Srbije u pogledu obrazovanja na manjinskim jezicima”. (cd/EP/foto: wiki/euranet_plus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *