Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

0

IMG_3912Temeljem Programa rada za 2016. godinu, Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima koji je otvoren do 3. lipnja 2016. godine. Predmet poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima kao što su: aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa, kreiranje novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, izgradnja, obnova i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja te ostalih ciljeva navedenih u Javnom pozivu.

Sredstva potpore odobravat će se kroz tri mjere i to za programe razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone, programe razvoja turističkih inicijativa i proizvoda te za programe razvoj ponude s većom dodanom vrijednošću, a korisnici sredstava mogu biti trgovačka društva, obrti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove kojima je osnivač RH, regionalna ili lokalna samouprava te OPG, odnosno seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

„Nastavno na Javni poziv za projekte turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima, Hrvatska turistička zajednica je za navedene projekte u ovoj godini namijenila više od tri milijuna kuna potpora. Objavom ovog Javnog poziva raspisani su svi programi potpora Hrvatske turističke zajednice za 2016. godinu te ovim putem pozivam cjelokupni turistički sektor da aplicira kvalitetne projekte koji za cilj imaju unaprjeđenje hrvatskog turističkog sektora“, izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić.

Dodajmo kako će se po pojedinom projektu sufinancirat stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2016. godini i to najviše do 50 posto opravdanih (prihvatljivih) troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži vlastita ili sredstva iz drugih izvora najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta. (cd/HTZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *