Strasbourg: hrvatske županije u europskom projektu LADDER

0
ladder
Prošlog je tjedna Hrvatska zajednica županija sudjelovala u još jednoj aktivnosti vezanoj za europski projekt LADDER. Radi se o job shadowingu, odnosno razmjeni iskustava o DEAR (Development Education and Awareness Rising) pristupu na razini projektnih partnera.

Predstavnica Zajednice i voditeljica projekta Mateja Krvar u sklopu ove aktivnosti boravila je četiri dana u Strasbourgu gdje je kod organizacije domaćina, odnosno ALDA-e bila dionik različitih aktivnosti vezanih za edukaciju za razvoj i podizanje svijesti, a s ciljem poticanja suradnje, učenja od francuskih kolega te poticanje i usavršavanje interkulturalne razmjene i učenja.

U sklopu navedene komponente LADDER projekta, kao prva sudionica job shadowinga ovog projekta, sudjelovala je na sastancima s različitim organizacijama civilnog društva koji su dobro upoznati s ovim pristupom, među kojima se posebno ističe sastanak s organizacijom North-South centre iz Portugala, odnosno glavnim koordinatorom Vijeća Europe po pitanju globalnog obrazovanja, te je imala je priliku biti dio jedinstvenog trening programa u području edukacije. Riječ je o Pestalozzi programu Vijeća Europe, a tematsko područje obuhvaćeno trening programom u Strasbourgu bilo je „Jačanje edukacije za demokraciju“. Na spomenutoj edukaciji kroz interaktivni rad prezentirane su različite metode i tehnike koje mogu biti primijenjene, ne samo na u području formalnog obrazovanja, već i u području obrazovanja za razvoj, osvještavanja ljudi o problemima koji mogu doći kod ostvarivanja sedamnaest ciljeva održivog razvoja UN-a, ali i drugih područja neformalnog obrazovanja. Kako je naglasak u projektu LADDER stavljen na osvještavanje o lokalnim problemima na globalnoj razini, sudionica job shadowinga vidjela je kako se o lokalnim/nacionalnim problemima raspravlja na višoj razini, odnosno u Europskom parlamentu. Teme obuhvaćene sjednicom Europskog parlamenta bile su usmjerene prema ljudskim pravima, vladavini prava i demokraciji na primjeru Ruande, Tajlanda i Sudana.

Glavni cilj ovakve razmjene iskustava i učenja od kolega je stručnjacima, državnim službenicima, trenerima, predstavnicima jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava te predstavnicima organizacija civilnog društva omogućiti da sudjeluju u procesu razmjene mišljenja o pitanjima povezanima s DEAR pristupom, radeći s „kolegom“ u području odgoja za razvoj. Osim što je sudjelovala u razmjeni iskustava u sklopu ove aktivnosti, Hrvatska zajednica županija će također krajem listopada biti domaćin job shadowinga predstavniku irskog grada Donegala. (cd/LH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *