Plenković: Potrebno je iseljenu Hrvatsku više uključiti u društveni život zemlje i poticati povratak

0

demografija plenkovicPredsjednik Vlade Plenković predstavio je glavne naglaske Strategije demografske politike Vlade Republike Hrvatske. Otvarajući konferenciju „Demografija – refleksije na mirovinski sustav“, naglasio je da je demografija strateško pitanje Republike Hrvatske, koje čini temelj gospodarskog, društvenog, regionalnog, i ukupnog razvoja Hrvatske.

u većini europskih društava, a posebno istočnoeuropskih, demografski pokazatelji su već niz godina vrlo negativni. To je očito i u Hrvatskoj. Hrvatska demografski stari. U samo jednom desetljeću, od 2001. do 2011. godine, Hrvatska je izgubila preko 150 tisuća stanovnika, odnosno čak 3,4%.Velika područja zemlje ostaju bez ljudi. Stopa nataliteta je niska, a mladi ljudi se iseljavaju. Prosječna starost stanovništva porasla je za gotovo 10 godina od popisa stanovništva iz 1961. Tada je prosječna starost bila 32,5, a 2011. 41,7, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe. Popis iz 2011. pokazuje da je broj starijih od 65 godina prvi put premašio broj mlađih od 14 godina. Gotovo svaki peti Hrvat danas je stariji od 65 godina. Takvi negativni demografski trendovi odražavaju se na sve aspekte društva, a osobito na gospodarstvo, zdravstveni i mirovinski sustav, ravnomjerni razvoj Hrvatske te socijalnu skrb. Uz negativno prirodno kretanje stanovništva, proteklih godina bio je izražen i trend iseljavanja naših ljudi, osobito mladih i obrazovanih. Podaci o intenzitetu emigracije nisu potpuno pouzdani. Međutim, jasno je da se proteklih godina događalo značajno iseljavanje. Naša je zadaća poboljšati uvjete življenja u Hrvatskoj kako bi se zaustavio proces odlaska mladih. Namjera nam je koristiti sva raspoloživa sredstva kako bi mladi ostajali u zemlji i ovdje rješavali svoje potrebe, kao što su posao, stambeno pitanje i zasnivanje obitelji“, kazao je predsjednik Vlade dodavši da su se u raznim povijesnim razdobljima ljudi iseljavali iz Hrvatske iz niza ekonomskih i političkih razloga.

„Prema nekim procjenama broj hrvatskih ljudi izvan Hrvatske iseljenih od početka prošlog stoljeća, nadmašuje broj Hrvata u Hrvatskoj. Stoga je potrebno iseljenu Hrvatsku što više uključiti u društveni život zemlje, poticati povratak te potencijal iseljeništva, uključujući i demografski, staviti u službu razvoja Hrvatske“, naglasio je.

Premijer Plenković potom je predstavio Vladine mjere s pozitivnim demografskim učincima. „U prva četiri mjeseca Vlade doneseno je više odluka koje će imati pozitivan učinak na demografske procese. Prije svega, raste financijska potpora roditeljima. U proračunu su osigurana sredstva kojima će se u drugoj polovici ove godine značajno povećati iznos rodiljnih i roditeljskih naknada. U tijeku je javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim će se to pitanje i pravno urediti, kako bi se Zakon od 1. srpnja 2017. mogao početi primjenjivati. Nadalje, provedena porezna reforma ima izrazito pozitivne demografske učinke. Reforma poreznog sustava dodatno jača pozitivna gospodarska kretanja, djeluje na povećanje zaposlenosti te poboljšanje životnog standarda naših ljudi. Povećan je osobni odbitak za djecu, s izraženom progresijom iznosa odbitka za svako sljedeće dijete. Također, u pripremi je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita za osobe mlađe od 45 godina koje kupuju prvu nekretninu ili zamjensku nekretninu zbog povećanja obitelji. Sufinanciralo bi se 50 posto rata kredita prve četiri godine, a za svako novorođeno ili usvojeno dijete tijekom te četiri godine sufinanciranje bi bilo produženo za još dvije godine. To je značajna pomoć mladim obiteljima za rješavanje stambenoga pitanja.”

Najavio je da će, u suradnji s ministricom Murganić i kolegama koji se bave demografskim pitanjima u njezinom Ministarstvu, osnovati Vijeće za demografsku revitalizaciju Hrvatske radi učinkovitog nadzora i koordinacije demografskih politika na razini Vlade. „U njemu će sudjelovati svi ključni ministri koji su važni za demografsku obnovu, a osigurat ćemo usklađenost mjera obiteljske, pronatalitetne, stambene, migracijske kao i drugih politika. Kontinuirano i sustavno ćemo razmatrati mjere demografske politike. Posebnu pozornost stoga ćemo dati naporima za poboljšanje institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi i olakšavanja pristupa vrtićima. Osnaživat ćemo obitelj i razvijati kulturu života. To ne podrazumijeva zabranu pobačaja na zahtjev, o čemu se neutemeljeno nagađalo ovih dana, ali obuhvaća stvaranje pozitivnog ozračja, promicanje obiteljskih vrednota i uloge očeva, između ostalog, u odgoju djeteta, kao i posebnu senzibiliziranost za mlade obitelji i roditelje edukacijom da se takve situacije izbjegavaju. Usklađivanje obiteljskog i poslovnog života temelj je svake uspješne pronatalitetne politike“, naglasio je Plenković (foto: vlada.hr).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *