10. Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru

0

SHKM VukovarNacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži iz cijeloga svijeta održava se svake dvije godine u jednome od gradova u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini. Slijedeći će se susret HKM održati u gradu HEROJU – Vukovaru 29. i 30. travnja 2017..

Susret hrvatske katoličke mladeži je nacionalni susret mladih koji, otkad je ustanovljen, okuplja tisuće mladih iz svih hrvatskih (nad)biskupija i katoličkih misija diljem svijeta. I ove godine mnoge hrvatske katoliöke misije u Njemačkoj organiziraju izlet mladih na susret, ovaj put u Vukovaru.

Do sada je održano devet susreta u različitim hrvatskim nad/biskupijama i pod različitim geslima:
Split (1996.) S Kristom u treće tisućljeće
Rijeka (2000.) I Riječ je tijelom postala
Osijek (2002.) Sačuvaj nas u svojem imenu
Šibenik (2004.) Zaveslaj na pučinu
Pula (2006.) Učitelj je ovdje i zove te
Varaždin (2008.) Bijahu postojani
Zadar (2010.) Da vaša radost bude potpuna
Sisak (2012.) U svjetlosti hodimo
Dubrovnik (2014.) Na slobodu pozvani

Jubilarni 10. susret hrvatske katoličke mladeži održava se 29. i 30. travnja 2017. godine u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji u gradu Vukovaru, pod geslom Krist, nada naša (1 Tim 1,1).

Logotip sadrži tri ključna elementa: križ, golubicu i siluetu vukovarskog vodotornja. Križ je središnji simbol kršćanstva, u križu kršćanin prepoznaje znak Kristove muke ali isto tako i put prema uskrsnoj nadi. Na taj način križ u ovome logotipu obuhvaća i značenje koje je grad Vukovar imao i ima za našu domovinu, simbol stradanja ali i simbol nade u trenucima koji se čine beznadnim.

Simbol golubice izabran je iz dva razloga. U prvome redu golubica simbolizira mir koji je u svakom vremenu potreban čovjeku, mir zbog kojega je Vukovar i podnio svoju žrtvu. Vrijeme mira ujedno je i vrijeme nade u kojemu čovjek može oživjeti svoju sadašnjost i planirati svoju budućnost. Drugi razlog za izbor simbola golubice u logotipu je poznati arheološki nalaz Vučedolske „golubice“, jedan od simbola Vukovara i vukovarskog kraja. Golubica u logotipu ne zadržava karakterističnu formu kao metaforu Vučedolskog nalaza, ali preuzima i nosi onu simboliku koju znak golubice prenosi svojom simbolikom.

Treći element je silueta vukovarskoga vodotornja koji simbolizira postojanost i u najtežim trenucima kroz koje je prolazio grad Vukovar sa svojim stanovnicima kao i cijela naša domovina. Vukovarski vodotoranj nadaleko je poznat simbol grada Vukovara kojim se u logotipu htjelo dati uočljivi i prepoznatljivi identitet i poveznicu sa gradom domaćinom ovoga susreta.

Boje logotipa su plava, bijela, crvena i žuta, boje prisutne na zastavi i grbu grada Vukovara. Boje su uzete i zbog svog simboličkog značenja. Plava kao boja neba i rijeka Dunava i Vuke koje protječu kroz Vukovar. Bijela boja mladenačke i vjerničke radosti; crvena kao boja mučeništva kroz koje je prošao grad Vukovar i njegovi stanovnici, te žuta odnosno zlatna kao boja uskrsne proslave i Kristove pobjede, budući da se susret održava u uskrsnome vremenu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *