Osnovan “Förderverein der Kroatischen Katholischen Mission Berlin”

0

foerderverein berlinPri Hrvatskoj katoličkoj misiji Berlin, osnovan je “Förderverein der Kroatischen Katholischen Mission Berlin” – “Udruga Hrvatske katoličke misije Berlin” koja će biti upisana u registar udruga, te dobiti oznaku “e.V.” (eingetragener Verein – registrirana udruga).

U Župnom vijeću HKM Berlin prethodno se raspravljalo na sjednicama o potrebi za osnivanjem takve udruge, čiji će članovi podupirati rad Hrvatske katoličke misije, po uzoru udruga koje imaju škole, vrtići i jedan veliki broj katoličkih župa u Njemačkoj. Znači, udruga koja je neprofitna te isključivo slijedi dobrotvorne ciljeve u smislu poreznih propisa (Gemeinnützigkeit). Potreba osobito proizlazi i iz činjenice da su financijska sredstva biskupije, koje dobivaju strane misije, ograničena, te se veliki projekti (kao npr. i proslava 50. obljetnice HKM Berlin, nabava narodnih nošnji za folklor i sl.) nedovoljno mogu financirati i ostvarivati.

Na osnivačkoj skupštini Udruge prisutno je bilo 22 člana HKM te župnik fra Edvard Sokol.

Članovi predsjeništva Župnog vijeća HKM (Anica Krstanović, Suzana Smolković i Mijo Marić) pripremili su u dogovoru sa župnikom fra Edvardom, prijedlog za Statut društva koji je prethodno stručno pregledao odvjetnik Dr. Dean Martinović.

Anica i Mijo su prisutne vodili kroz sve točke statua, kako bi osnivačka skupština mogla raspraviti o njima te definirati statut udruge. Prihvaćanjem Statuta od strane prisutnih (Osnivačke skupštine) društvo je bilo osnovano.

Ciljevi udruge su podupiranje Hrvatske katoličke misije Berlin, pogotovo njen pastoralni, karikativni, kulturni i administrativni rad  i razni projekti. Udruga će se financirati godišnjim članarinama (20 Euro godišnje) i dobrovoljnim prilozima / donacijama za koje će se moći dobiti potvrda (Spendenquittung)

Za predsjedništvo društva izabrani su:

predsjednik: Ivan Baćak

dopredsjednici: Dr. Dean Martinović, Rozika Tustonjić

rizničarka: Marija (Marina) Baković

zapisničarka: Anita Slišković

prisjedništvo: Sandra Pogačić i Janja Kovačević

Predsjedništvo čine i:

voditelj HKM Berlin: župnik fra Edvard Sokol

imenovani član Župnog vijeća HKM Berlin: odredit će se na slijedećoj sjednici Župnog vijeća

Župnik fra Edvard je izrazio zadovoljstvo osnivanjem Förderverein-a, budući će novoosnovana neprofitna udruga biti na korist Hrvatskoj katoličkoj misiji u Berlinu. Uskoro je 50.-a obljetnica HKM u Berlinu, koja će biti i svečano obilježena u 2019. godini, u čemu će doprinos novoosnovane Udruge biti itekako važan, kao i potpora u ostvarenju i drugih projekata, koji su također planirani za slijedeću godinu. Stoga je župnik fra Edvard izrazito pohvalio osnivanje  “Udruge Hrvatske katoličke misije Berlin”.

Predsjednica Župnog vijeća Anica Krstanović izrazila je posebno zadovoljstvo što su odgovornost u predsjedništvu Udruge preuzeli ljudi različite dobi, stručnosti i iskustava. Uvjerena je u uspješan rad Udruge, prihvaćanju i podršci od ostalih vjernika u misiji,  te dobru suradnju sa Župnim vijećem (u kojem su svećenici i laici) na dobrobit hrvatskog naroda u Berlinu, koji se skoro pola stoljeća okuplja u HKM Berlin.

Zapisnik sa sjednice osnivačke skupštine Udruge te statut možete preuzeti isopd teksta. Pošto se predaju potpisani za registriranje Udruge napisani su na Njemačkom jeziku. (cd/priopćenje)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *