Sveobuhvatna crkvena reforma u Luksemburgu

0

luxembourgZadnji korak u opširnoj reformi i razdiobi države i crkve u Luksemburgu potvrđen je većinom glasova u luksemburškom Parlamentu te će lokalne upravne jedinice, tzv. „crkvene fabrike“ (Kirchenfabrik), koje u Luksemburgu djeluju još od 1809., ubuduće biti ukinute i integrirane u potpuno novi upravni sustav. Konkretno, radi se o pitanjima upravljanja i vlasništva nad oko 500 crkava i kapela u Velikom vojvodstvu. Do sada su za upravljanje njima bile zadužene spomenute ustanove „Kirchenfabrik“ koje su se sastojale od predstavnika pojedinih župa i komunalnih političara, s tim da su općine bile odgovorne za pokrivanje eventualnog negativnog poslovanja „crkvenih fabrika“.

Luksemburški ministar unutarnjih poslova Dan Kersch nakon dugotrajnih je pregovora s biskupijom dogovorio ukidanje sustava „Kirchenfabrik“ i istodobno osnivanje novog crkvenog fonda koji će se ubuduće brinuti o upravljanju većinom crkvenih nekretnina. Tomu se usprotivio sindikat Syfel koji je uložio žalbe te je nadbiskupa Hollericha i luksemburšku vladu optužio za izdaju i oduzimanje crkvene imovine. Istina, prosvjedi su doveli do određenih promjena u zakonskom tekstu, ali u osnovi reforma nije poljuljana i dosadašnji sustav „Kirchenfabrik“ prestaje djelovati. Općinske vlasti neće više biti zadužene pokrivati loše poslovanje, a tek će za neke istaknute crkve poput katedrale u Luxembourgu ili bazilike u Echternachu vrijediti iznimke. Nadalje, nove svećenike neće više plaćati država, a njihovi radni ugovori bit će utemeljeni na znatno manjim primanjima. Vjeronauk će se nadomjestiti novim predmetom „život i društvo“, a Crkva će morati izgraditi potpuno novi sustav kateheze.

Generalni vikar Leo Wagener izjavio je da je put prema novom zakonu bio težak, ali je apelirao na sve uključene strane da konstruktivno i pragmatički upere pogled u budućnost. Prema njegovim će riječima upravljanje 134 crkve (27%) u državi preuzeti novi crkveni fond, dok će 356 (73%) crkava prijeći u vlasništvo općina. Od tih 356 crkava njih 100 će biti moguće koristiti i dalje za euharistijska slavlja. „Katolička crkva u Luksemburgu time će dugoročno moći koristiti 234 crkve u zemlji za misna slavlja“, rekao je Wagener. Što će se dogoditi s ostalim crkvama, u ovom je trenutku nepoznato, ali mnoge općine su već najavile da će neke crkvene prostore prenamijeniti i koristiti u druge svrhe.

Što se tiče novog crkvenog fonda, generalni vikar je naglasio da su njegova vrata otvorena svima koji žele doprinijeti kvalitetnom radu, a to se odnosi na članove župskih vijeća, ali i potencijalne nove članove. Novi fond će preuzeti zaposlenike dosadašnjih „crkvenih fabrika“, a u potpunosti bi trebao početi djelovati od 2019. Njegovo operativno poslovanje bit će obavljeno na razini 33 nove župe koje teritorijalno pokrivaju cijeli Luksemburg. Novi crkveni fond sastojat će se od središnjeg upravnog vijeća i 33 vijeća za upravljanje imovinom na razini spomenutih župa. Komunikaciju između njih olakšavat će posebno koordinacijsko tijelo. Od dosadašnjih 285 crkvenih fabrika ostat će njih samo 105, s time da one više neće imati pravni karakter. (cd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *