“Hrvatski u srcu” – novi udžbenik za hrvatsku nastavu u inozemstvu

0
hrvatski u srcuUdžbenik za hrvatsku nastavu u inozemstvu od 1. do 4. razreda osnovne škole, autorice Dijane Ančić, predstavljen je u Hrvatskoj matici iseljenika.
O djelu su govorili autorica, urednica mr. sc. Emica Calogjera Rogić i recenzent dr. sc. Igor Marko Gligorić. Pozdravnu riječ prisutnima je uputio dr. sc. Ivan Tepeš, zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika.
 

Udžbenik Hrvatski u srcu u cijelosti je usklađen s Kurikulumom hrvatske nastave u inozemstvu, izrađen prema pravilima struke slijedeći suvremene metodičke koncepcije i nastojeći u svakoj prilici približiti se učeniku, središtu odgojno-obrazovnoga procesa. Objedinjavajući jezične, komunikacijske i književne sadržaje sa sadržajima koji se tiču povijesne, kulturne i prirodne baštine Hrvatske, ispreplećući ih i oblikujući prihvatljivu cjelinu, autorica je stvorila iznimno koherentan i metodološki dosljedan udžbenik usmjeren na korisnike.

Udžbenik je tematski organiziran u sedam cjelina prema Kurikulumu hrvatske nastave u inozemstvu: To sam ja (cjelina u kojoj se uvode sadržaji o predstavljanju, pozdravima, dijelovima tijela, obitelji, odjeći i dr.), Učenje – rad – slobodno vrijeme (dio u kojemu se učenici upoznaju s načinom života svojih vršnjaka u Hrvatskoj, uče o školi, dječjim pravima, radnome danu, slobodnome vremenu i dr.), Ljudi u prostoru i vremenu (poglavlje u kojemu su zastupljeni sadržaji o dvorcima, hrvatskim krajevima, kulturnim znamenitostima, nacionalnim parkovima, zvanjima, tipovima naselja), Vrijeme – promjene – kontinuitet (cjelina koja tematizira godišnja doba i kalendar, blagdane i običaje i sl.), Kultura i društvo (dio u kojemu učenici izražavaju svoje raspoloženje, uče o nazivima zemalja i stanovnika, zdravoj prehrani, nacionalnim jelima i dr.), Suvremeno društvo (poglavlje u kojemu je naglasak na informiranju, medijima i ustanovama), Jedan svijet za sve (posljednja cjelina koja donosi sadržaje o putovanju, prometnim sredstvima, ekologiji, izumima i izumiteljima). (cd/priopćenje HMI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *