Poznat program Hrvatskog iseljeničkog kongresa 2014.

0

Jedan od najvažnijih ovogodišnjih događaja vezanih za hrvatsko iseljeništvo svakako je Hrvatski iseljenički kongres koji će se održati od 23.-26. lipnja 2014. u Zagrebu. Redakcija Crodnevnika primila je kompletan program ovog iseljeničkog skupa u srcu Hrvatske. Iznimno kvalitetni govornici, interesantne teme i rasprave očekuju posjetitelje Hrvatskog iseljeničkog kongresa. Od poznatijih imena za govornicom spomenimo na ovom mjestu tek kardinala Josipa Bozanića, Milana Bandića, Davora Stiera, Ružu Tomašić, Suzan Cox, Marin Sopta, Antun Babić, dr. Dragan Primorac, Šimun Ćorić i mnogi drugi.

Pročitajte u nastavku kompletan program Hrvatskog iseljeničkog kongresa 2014.:

HRVATSKI ISELJENIČKI KONGRES

23. VI. DO 26. VI. 2014. ZAGREB

I. dan: ponedjeljak 23. 6.

STAROGRADSKA VIJEĆNICA

Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 (Gornji Grad)

DVORANA A

8.30 sati

Pripremne radnje

Registracija sudionika

Akreditacija, promidžbena građa

Obavijesti, knjiga sažetaka

9.00 sati

Otvorenje Kongresa

Voditeljica: Ozana Ramljak

Pozdravni govornici:

predsjednik Odbora za iseljeništvo Sabora Republike Hrvatske

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački

mons. Edward Robinson Wijesinghe, ravnatelj Ureda pri Vijeću za pastoral selilaca i izbjeglica pri Svetoj Stolici

Milan Bandić, gradonačelnik grada Zagreba

Davor Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu

Ruža Tomašić, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu

Toni Krstičević, zastupnik iz Zapadne Australije

Susan Cox, veleposlanica Australije u Hrvatskoj

German Ibarra, veleposlanik Čilea u Hrvatskoj

Louise LaRocque, veleposlanica Kanade u Hrvatskoj

Maciej Szymański, veleposlanik Poljske u Hrvatskoj

Marin Sopta, predsjednik Organizacijskog odbora Hrvatskog iseljeničkog kongresa

10.30 sati

Radni dio Kongresa

HRVATSKO ISELJENIŠTVO – SAD I OVDJE

Moderatori: Marin Sopta i Branko Salaj

LUKA BUDAK: Hrvatsko iseljeništvo i hrvatski identitet 1945. – 1990.

BRANKO SALAJ: Organizacijsko okupljanje dijaspore

ADELA POPRZENOVIC: Remittances in Croatia

ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: Današnje stanje izvandomovinstva i potrebe za zdravom cjelovitošću hrvatskog korpusa

DARIJA KRSTIČEVIĆ: Strateška osnova rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske

 ANTUN BABIĆ: Institucionalni odnos Republike Hrvatske prema hrvatskom iseljeništvu

MARIN SOPTA: Prema odgovornoj politici povratništva

STANKA 11.30 – 11.45 sati

JOSIP BEBIĆ: Integrativna uloga i djelovanje Hrvatske inozemne pastve u hrvatskom iseljeništvu

VLADO ŠAKIĆ: Globalna umreženost hrvatske dijaspore i izgrađivanje kapaciteta za razvitak

JOSIP JURČEVIĆ: Hrvatsko iseljeništvo u uspostavi i obrani Republike Hrvatske

ANĐELKO AKRAP: Dva jaka iseljenička vala iz Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća

MARICA KARAKAŠ OBRADOV: Nastojanja jugoslavenskih komunističkih vlasti oko povratka emigranata s jugoslavenskog područja

Rasprava

Ručak 13.30 – 14.30 sati

ZNANOST U DIJASPORI: PERSPEKTIVE SURADNJE

Moderatori: Frances Šeparović i Marino Manin

DRAGAN PRIMORAC: Hrvatska – društvo znanja: „Mit ili realnost“

VAL COLIC-PEISKER: Internalisation of Croatian higher education: it is time for comprehensive coordinated strategy

IVAN MARUŠIĆ: The diaspora and advancing science and innovation in Croatia

CAROLINE HORNSTEIN-TOMIĆ: Skilled mobility and the return of scientist from abroad – policies and practices in Croatia

STANKA 15.45 – 16.00 sati

JOHN PETER KRALJIĆ: The Croatian Academy of America i hrvatski intelektualci u iseljeništvu

BORIS MARTINEC: Possibilities for cooperation between Republic of Croatia and Croatian scientific diaspora in Australia

DAVOR LAUC: Projekt Croatotopica

DANIJEL DŽINO: Aktivnosti Zaklade hrvatskih studija u Australiji na potpori i promicanju istraživačkih djelatnosti svezanih s Hrvatskom i Hrvatima (1984. – 2014.)

Rasprava

I. dan

STAROGRADSKA VIJEĆNICA

DVORANA B

15.00 sati

SURADNJA ISELJENE HRVATSKE I REPUBLIKE HRVATSKE: IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Moderatori: Josip Jurčević i Božo Skoko

JURE VUJIĆ: Hrvatsko iseljeništvo: izazovi i perspektive geopolitičke integracije u multipolarnom svijetu

ANTE BELJO: Okvir i oblici dosadašnje suradnje Republike Hrvatske i hrvatskog iseljeništva

BOŽO SKOKO: Hrvatski iseljenici kao promotori Hrvatske u svijetu

IVO LOVRIĆ: Je li oblikovan jedinstven medijski prostor između javnih medija u Republici Hrvatskoj i medija u hrvatskim iseljeničkim zajednicama?

STANKA 16.15 – 16.30 sati

WOLFY KREŠIĆ: Geneza i modifikacije ideje o hrvatskom miru

TUGA TARLE: Muzej hrvatskog iseljeništva

IVICA TOLIĆ / ANTE NAZOR: Značaj sudjelovanja hrvatskih iseljenika u Domovinskom ratu

PETAR ĆOSIĆ: Demokratska participacija hrvatskog iseljeništva u demokratskim procesima na primjeru prosvjeda za generale

Rasprava

I. dan

STAROGRADSKA VIJEĆNICA

DVORANA C

15.00 sati

DVOJBE DRUGOG NARAŠTAJA

Moderatori: Luka Budak i Šimun Šito Ćorić

VICE JOHN BATARELO: Održavanje dijaspore – ljudski kapital za Hrvatsku

REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: Republika Hrvatska u očima iseljenika: komparativni prikaz promišljanja, individualnih iskustava i stavova mlađe generacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama

ILIJA ŠUTALO: Croatian Community in Australia: Contributions, identity and links with Croatia

TIHOMIR TELIŠMAN: Uloga istaknutih Hrvata u održavanju hrvatske zajednice u zapadnoj Australiji

STANKA 16.15 – 16.30 sati

STEPHEN NIKOLA BARTULICA: Hrvatska politička kultura nakon 20 godina tranzicije kao čimbenik odnosa spram hrvatske dijaspore

ANTE LUČIĆ: Dvosmjerna mobilnost i trendovi u obrazovanju i karijerama kao sredstvo jačanja veze s hrvatskim iseljeništvom

MARIJA DURAKOVIĆ: Strateška komunikacija i korištenje društvenih mreža i novih medija u povezivanju Domovine i iseljeništva

MARIJANA KÖPF:  Mogućnosti suradnje između medija u Republici Hrvatskoj i medija u hrvatskom iseljeništvu

Rasprava

I. dan

STAROGRADSKA VIJEĆNICA

DVORANA D

15.00 sati

UČITI HRVATSKI

Moderatori: Danijel Džino i Jasna Čapo

DIANA STOLAC: Je li moguće definirati identitet bez jezika?

VINKO GRUBIŠIĆ Uloga Hrvatske izvandomovinske škole Amerike i Kanade (HIŠAK) u učenju hrvatskog jezika izvan Hrvatske

JADRANKA GVOZDANOVIĆ: Znanost o hrvatskom jeziku i kulturi na njemačkim sveučilištima

JIM HLAVAČ: Hrvatski jezik među pripadnicima druge generacije australsko-hrvatske zajednice

ALEKSANDRA ŠČUKANEC: Višejezičnost i identitet gradišćanskih Hrvata

STANKA 16.15 – 16.30 sati

MARKO LUKENDA: Školstvo i hrvatski jezik – neriješeni hrvatski problemi u Republici Austriji

DAVOR PISKAČ / ANDREJA SRŠEN: Nacionalni identifikatori hrvatskih iseljenika u Torontu – Hrvatski jezik na University of Toronto

SANJA VULIĆ: Tragovi hrvatskog jezika u jeziku bugarske manjine u Rumunjskoj

Rasprava

PALAČA DVERCE

Katarinski trg 6 (Gornji Grad)

19.00 sati

DOMJENAK s gradonačelnikom grada Zagreba Milanom Bandićem

II. dan: utorak 24. 6.

NADBISKUPIJSKI PASTORALNI INSTITUT

 DVORANA VIJENAC

Kaptol 29 a

9.00 sati

HRVATSKA INOZEMNA PASTVA U HRVATSKOJ DIJASPORI

Moderatori: Zvonimir Ancić i Adolf Polegubić

Pozdravni govor predsjednika HBK mons. dr. Želimira Puljića

Predstavljanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta, rektor Željko Tanjić

EDWARD ROBINSON WIJESINGHE: Iskustva i inicijative Vijeća za pastoral selilaca i izbjeglica pri Svetoj Stolici

MIROSLAV AKMADŽA: Odnos komunističkih vlasti u Jugoslaviji prema hrvatskom iseljeničkom katoličkom svećenstvu

MIRKO JURAJ MATAUŠIĆ / SUZANA VRHOVSKI PERAN: Hrvatska inozemna pastva u domovinskom katoličkom tisku

ALDO SINKOVIĆ: Crkva i iseljenici prema papinskim porukama za iseljenički dan

MATE BIŽACA: Dušobrižništvo među hrvatskim iseljenicima na zapadu Sjedinjenih Američkih Država

ADOLF POLEGUBIĆ: Hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj – stanje i perspektive

STANKA 10.15 – 10.30 sati

STJEPAN BILETIĆ: Hrvati u Skandinaviji

JOSIP A. KEŠINA: Neke crte iz problematike opstanka zajednica australskih Hrvata

DOMAGOJ TOMAS / LOREDANA FABIJANIĆ: Hrvatska iseljenička dušobrižnička služba 1962.-1966.

IVAN ŽAN: Liturgijska glazba u hrvatskim katoličkim zajednicama na njemačkom govornom području

JOZO GRBEŠ: Dijaspora: stanje i problemi – kratki pogled iz Amerike

Rasprava

Ručak 13.00 – 14.00 sati

 

 

HRVATSKA DIJASPORA I IDENTITET

Moderatori: Ozana Ramljak i Caroline Hornstein-Tomić

VESNA DRAPAČ: Croatian identity formation in South Australia 1945. – 1995. a model for future?

TONI KRSTIČEVIĆ: Hrvati u Zapadnoj Australiji

HELENA BURIĆ: Žene u iseljeništvu

VORI WALTER LALIĆ: Stranac ovdje – stranac ondje. Iseljeništvo i mit o povratku u suvremenom transnacionalnom prostoru

GOJKO BORIĆ: Hrvatska i Hrvati u njemačkim publikacijama

MAJA GROŠNIĆ: Hrvatske zajednice, organizacije ili institucije iseljenih Hrvata: usporedba između Austrije i Australije

PETAR HINIĆ: Hrvatska i izvandomovinstvo u suvremenome svijetu

SENKA BOŽIĆ VRBANČIĆ: Stereotipiziranje iseljeništva: iskustva iz Australije i Novog Zelanda

MARINA PERIĆ KASELJ:  Identitet hrvatskih dijasporskih zajednica (HVDZ) Južne Amerike

STANKA 15.30 – 15.45 sati

TOMISLAV SUNIĆ: Hrvatski identitet u globalnom svijetu

DOMAGOJ NOVOSEL: Hrvati u Belgiji

RADOSLAV ZARADIĆ: Hrvati u Belgiji

RUŽA STUDER: Regionalna podjela Hrvata u Švicarskoj. Imamo domovinu, ali nismo složni.

VJEKOSLAV LASIĆ: Hrvati u Skandinaviji – uzorni čuvari nacionalnog i vjerskog identiteta

BOŽIDAR NAGY: Doprinos Hrvata iz Francuske Domovinskom ratu

TONI MATKOVIĆ: Uloga i značaj hrvatskih nogometnih klubova u Njemačkoj u očuvanju nacionalnog identiteta

JOSIP PAVEŠIĆ: Početci hrvatske diplomacije

BERISLAV JANDRIĆ / MARINO MANIN: Politička emigracija u zapadnoj Njemačkoj i Argentini neposredno nakon Drugog svjetskog rata

IVAN BULIĆ: Utjecaj srbijanske propagande na hrvatsko iseljeništvo početkom 20. stoljeća

VERA GRAOVAC MATASSI / ANICA ČUKA: Iseljavanje iz Dalmacije u SAD potkraj 19. i početkom 20. stoljeća: podrijetlo i struktura iseljenih Hrvata

IVAN HRSTIĆ: Iseljavanje iz Dalmacije u razdoblju 1921.-1931., primjer kotara Makarska

VORI WALTER LALIĆ: Užarena proslava Dana Australije 1934. godine među radnicima zlata u Kalgoorlie

Rasprava

DVORANA I.

10.30 sati

KAKO POBOLJŠATI GOSPODARSKU SURADNJU IZMEĐU HRVATSKE DIJASPORE I HRVATSKOGA GOSPODARSTVA

Moderatori: Stipe Hrkač i Predrag Haramija

SAŠA POLJANEC BORIĆ: Hrvatski gospodarski identitet i dijaspora: pogled na razvoj konkurentnosti hrvatskog hotelijerstva

STIPE HRKAČ: Investicije dijaspore u Hrvatsku

MARIJAN BABIĆ: Uloga dijaspore u gospodarskom rastu RH – ulaganja s mogućnošću korištenja EU fondova

DON MARKUŠIĆ: Investicijske prilike u Hrvatskoj – dijaspora kao predvodnica stranih investitora u Hrvatskoj i čimbenik poboljšanja investicijske klime

MONIKA JUROVIĆ: Doprinos hrvatskog iseljeništva hrvatskom gospodarstvu

KARLO STARČEVIĆ: Povratnici u hrvatskom gospodarstvu

JADRANKA MATEŠIĆ BELFRANIN: Prisutnost povratnica – poslovne žene u poslovanju u Hrvatskoj

BLAŽENKA ČORAK: Turizam iz Australije kao čimbenik razvoja hrvatskoga gospodarstva

NIKOLA MIJATOVIĆ: Porez na mirovine povratnika – zašto otežavamo povratak naših iseljenika, a povratnike tjeramo u emigraciju?

ZLATKO ZELJKO: Odsutnost pravne zaštite i ljudska prava u Republici Hrvatskoj

JAKOV ŽIŽIĆ: Mehanizmi za uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatski politički i društveni život: razvitak i perspektive

IVAN ŠIMEK: Borba nije bila uzalud – Hrvatska unutar EU

Ručak 13.00 – 14.00 sati

PREDRAG HARAMIJA / OLIVERA JURKOVIĆ MAJIĆ: Percepcija Hrvatske u svijetu – uloga iseljeništva u brendiranju Hrvatske

NATASHA LEVAK: Mentoring Project: Supporting the Professional Development of Croatians in Croatia and the Diaspora

FRENCI BULJAT: Aktivni model rada sa sudionicima treće dobi

STJEPAN ŠTERC / MONIKA KOMUŠANEC: Hrvatska dijaspora kao strateška revitalizacijska populacija Hrvatske

CAROLINE SPIVAK: Iskustva i očekivanja hrvatskih iseljenika u Hrvatskoj

RATIMIR KVATERNIK / ZDRAVKO BELANČIĆ: Doprinos izgradnji strategije prema iseljenoj Hrvatskoj

NINOSLAV MOGOROVIĆ: „MOST POVRATKA“ Osvrt na suradnju i odnose hrvatskih iseljenika i Domovine

TOMISLAV ĐURASOVIĆ: Kratki osvrt na odnose Hrvata u domovini i izvandomovinstvu

PANEL

MOGUĆNOSTI I POTENCIJAL ZA INVESTICIJE U HRVATSKOJ

Moderator: Michael Prpić

Michael Prpić, Mark Lesić, Dan Markušić, Dan Maček, Caroline Spivak

II. dan: utorak 24. 6.

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

Hrvatske bratske zajednice 4

19.00 sati

IZLOŽBA SERIJSKIH PUBLIKACIJA HRVATA IZVAN HRVATSKE

Moderatorica: Željka Lovrenčić

Ravnateljica NSK Dunja Seiter-Šverko

Janko Herak: Ugledni hrvatski znanstvenici u dijaspori

Cocktail

III. dan: srijeda 25. 6.

Crkva sv. Marka

10.00 sati

MISA U POVODU DANA DRŽAVNOSTI

Službu Božju predvodi kardinal Josip Bozanić

19.30 sati

SVEČANI KONCERT ZA SUDIONIKE KONGRESA

Gradsko kazalište “Komedija”, Kaptol 9

U programu sudjeluju:

OLIVER DRAGOJEVIĆ i ZBOR IZVOR

ANJA ŠOVAGOVIĆ, JOŠKO ŠEVO, TOMISLAV MARTIĆ

TAMBURAŠKI ORKESTAR “BOSILJAK” IZ ČUČERJA

VALENTINA FIJAČKO I NIKOLINA PINKO

 RENATA SABLJAK I STJEPAN FRANETOVIĆ

KLAPA JANJEVO

DOMJENAK poslije koncerta,

Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4

IV. dan: četvrtak 26. 6.

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

Trg Stjepana Radića 3

9.00 sati

INSTITUCIJE I NJIHOVI PORTRETI

Moderatori: Luka Budak i Vesna Kukavica

MARIN KNEZOVIĆ: Hrvatska matica iseljenika

JOSIP BEBIĆ: Hrvatska inozemna pastva

LUKA BUDAK / DANIJEL DŽINO: Centar za hrvatske studije McQuire University, Sydney

HELENA BURIĆ: Katedra za hrvatski jezik i kulturu, University of Waterloo

MIJO KORADE: Hrvatski studiji

STANKA 10.45 – 11.00 sati

VLADO ŠAKIĆ: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

ŠIMUN ŠITO ĆORIĆ: Hrvatski svjetski kongres

IVAN TEPEŠ: Hrvatska bratska zajednica

IVAN ČIZMIĆ: Hrvatsko narodno vijeće

 

STANKA 12.30 – 12.45 sati

12.45 sati

Predstavljanje knjige Vesne Drapač: „Constructing Yugoslavia“

Predstavljači: Danijel Džino, Mladen Ibler, Ivo Lučić, Mladen Ančić

Predstavljanje elektroničke inačice „Iseljeničkog leksikona“

Predstavljači: Vlado Šakić i suradnici

Ručak 14.30 – 15.30 sati

15.30 sati

IVAN OTT: Projekcija filma o Bleiburgu „Otroci sa Petricha“

IV. dan: četvrtak 26. 6.

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

Trg bana Josipa Jelačića 7/I

9.00 sati

KULTURNE VEZE HRVATSKE I HRVATSKE DIJASPORE

Moderatori: Božidar Petrač i Željka Lovrenčić

ZDENKA WEBER: Važnost hrvatskih kulturnih projekata u inozemstvu

TAMARA TVRTKOVIĆ: Kada su Hrvati ušli u Europsku uniju?

MIJO KORADE: Hrvati u svijetu prije iseljenika: znanstveni, kulturni, društveni i vjerski aspekt

ŽELJKA LOVRENČIĆ: Hrvatsko-latinoameričke kulturne veze

DRAGO ŠARAVANJA: Književni svijet hrvatskih useljenika u Australiji

ZINKA SARIĆ: La imagination y la creativided, los cuentos para ninos

STANKA 10.15 – 10.40 sati

BOŽIDAR PETRAČ: Bogdan Radica (1904. – 1993.) – Hrvat, Europljanin, građanin svijeta

ALOJZ JEMBRIH: Strohalova književna zauzetost za hrvatske iseljenike

VESNA KUKAVICA: Literarni svijet Marice Bodrožić

KATICA JURČEVIĆ / OZANA RAMLJAK: Identitet u djelu hrvatsko – njemačke književnice Irene Vrkljan

MLADEN IBLER: Priča iz davnine, Ivana Brlić Mažuranić u Skandinaviji

VJEKOSLAV BOBAN: Nekolicina iseljeničkih pjesnika

MARIJAN KARABIN: Pjesma kao „svjedok svojega vremena“

Ručak 12.30 – 13.30 sati

KLUB DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

Moderatori: Zdenka Weber i Mijo Korade

VLADIMIR BUBRIN: Ivan Meštrović u Kanadi

NEVENKA NEKIĆ: Katarina Livljanić – promicateljica hrvatske književne i glazbene baštine

JUAN CARLOS RADOVICH: Antropološki radovi Ivana Benigara u Argentini

MIRJANA PISKULIĆ: Značaj kulturoloških aspekata angažmana u folklornim društvima u iseljeništvu

DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ: O potrebi upoznavanja i afirmacije hrvatske povijesti i kulture u svijetu

IVNA ČIZMIĆ: Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj u borbi za očuvanje vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta

STANKA 14.30 – 14.45

MARICA ČUNČIĆ: Gaudeamus – hrvatski časopis na engleskom i Domovinski rat

STJEPAN ŠULEK: Hrvatski tisak u Njemačkoj, s posebnim osvrtom na Kroatische Berichte

LIDIJA BENCETIĆ: Pregled pisanja lista Hrvatska volja, glasila Hrvata na Orijentu (1949.- 1952.)

MIRJANA POLIĆ BOBIĆ: Kako uređivati Hrvatsku reviju danas, s obzirom na njezinu domovinsku i prognaničku prošlost?

SARA OCEPEK: Opstanak medija u hrvatskim zajednicama u Australiji

Rasprava

SVEČANA VEČERA ZA SUDIONIKE KONGRESA

19.30 sati

RESTORAN ŠESTINSKI LAGVIĆ

Prilaz Kraljičinom zdencu 12

V. dan: petak 27. 6.

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

11.00 sati

TISKOVNA KONFERENCIJA

Moderatorica: Ozana Ramljak

Govore:

MARIN SOPTA

MIJO KORADE

ODABRANI SUDIONICI KONGRESA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *